|

Ajuts Xpande, programa d’assessorament per dissenyar el vostre pla d’internacionalització

Xpande és un programa d’ajudes directes dirigit a pimes de Mallorca que es vulguin iniciar a l’exportació oa un mercat exterior concret. Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la Cambra de Comerç de Mallorca, la Cambra de Comerç d’Espanya i les mateixes empreses beneficiàries.

El Programa Xpande dóna suport a les empreses mitjançant assessorament i ajuts econòmics amb l’objectiu de dissenyar i implementar un pla d’internacionalització sostenible en el temps mitjançant una metodologia homogènia i exclusiva.

El programa té una durada de 12 mesos i s’articula en dues fases:

FASE I: ASSESSORAMENT. Les empreses beneficiàries rebran l’assessorament i el suport de personal especialitzat amb l’objectiu d’elaborar un Pla d’Internacionalització que li permeti obrir nous mercats amb caràcter estable, així com millorar-ne la competitivitat a nivell global. El Pla d’Internacionalització consta de quatre parts: selecció de mercats, accés al mercat, comunicació i màrqueting i econòmic financer.

FASE II: EXECUCIÓ DEL PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ I AJUDES. En aquesta fase, les empreses rebran suport econòmic en les despeses ocasionades durant la fase del desenvolupament del Pla d’Internacionalització. L’empresa podrà justificar les despeses fins a una quantitat màxima de 8.560€ i per tant rebrà un ajut directe de 5.136€.

Presentació de sol·licituts

A partir del dijous 18 d’abril a les 9.00h, les empreses interessades en aquesta convocatòria podran presentar la seva documentació a la seu electrònica. L’adjudicació d’ajudes se realitza per estricte ordre d’entrada.

Més informació i contacte

Entrada similar