Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears


A l’hora d’obrir un negoci és convenient conèixer l’ecosistema emprenedor de la teva comunitat autònoma. 

La Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears està formada per un conjunt d’entitats públiques, de l’àmbit local, insular, autonòmic i estatal, que es reuneix de manera periòdica per coordinar les actuacions, i actualitzar informació sobre nous serveis i activitats dirigides a empreses i a persones emprenedores. A la xarxa, també hi col·laboren corporacions, associacions i fundacions que ofereixen serveis gratuïts per a la creació de projectes empresarials.

Coneix les entitats que et ajudar amb el teu projecte:

Xarxa d’AODL

xarxa-serveis-publics-empresarials


Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears


L’ADR Balears té com a objectiu genèric impulsar l’exercici de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears, amb criteris de competitivitat, sostenibilitat, reequilibri territorial i sectorial, facilitant a treballadors i treballadores, emprenedors i emprenedores i a les empreses la informació, la formació, l’assessorament i els mitjans necessaris per a la seva implantació, per millorar la gestió i per augmentar la competitivitat, i col·laborar amb altres entitats públiques i privades que cerquen objectius afins. 

A més, com a agència de desenvolupament regional, té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears.

https://www.adrbalears.es/

Central 
Plaça de Son Castelló, 1
07009 Palma
Mallorca
Mapa
971 176 161

Centre Bit Raiguer (Inca)
C. Selleters, 25 Inca
07300 Mallorca
Mapa
971 176 032

Servei d’Ocupació de les Illes Balears


El SOIB és un organisme autònom que té com a finalitat principal planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació. Té les funcions assignades d’informar, orientar i dur a terme la intermediació en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la formació professional. Orgànicament està adscrit a la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia. 

soib.caib.es

C. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta. Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma
Mallorca 
Oficines 
Mapa
971 177 900

logo-soib

Agència Tributària


L’Agència Tributària té encomanada l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d’aquells recursos d’altres administracions públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 

www.agenciatributaria.es

logo-agencia-tributaria

Fundació Illes Balears d’Acció Exterior


La Fundació té entre d’altres objectius l’assistència i el suport a les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus, en els seus respectius camps, per a l’enfortiment institucional de les Illes Balears, el foment de la seva economia social i productiva.

C. Sant Pere, 7
07012 Palma
Mallorca
971 177 296 

CFINFP-IB


Centre de Formació, Informació i desenvolupament de la formació Professional. Aules d’emprenedoria. 

L’any 2021 la Conselleria d’Educació va iniciar el programa de les aules d’emprenedoria als centres d’FP, dissenyat per un període de 3 anys . Actualment hi ha 21 centres amb aules d’emprenedoria: 14 centres a Mallorca, 2 a Menorca, 4 a Eivissa i 1 a Formentera. 

El programa va adreçat als alumnes de qualsevol cicle formatiu de formació professional i als antics alumnes que hagin acabat els estudis els últims 3 anys.

Direccio General de Formació Professional i Estudis Artístics. Conselleria  d’Educació.

https://cfinfp.caib.es/projectes/aules-demprenedoria/

assessor4@cfinfp.cat     
971 329 625
971 329 617

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears


La FUEIB s’encarrega de desenvolupar mecanismes de coneixement, diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses.

fueib.org/

Cra. de Valldemossa, km 7.5 (Campus UIB) 
07122 Palma
Mapa
971 259 697
971 259 659
971 259 696

logo-fueib

Fundació Bit


La Fundació Bit és una entitat sense ànim de lucre dependent del Govern de les Illes Balears involucrada directament amb l’execució de les estratègies i polítiques públiques d’innovació i desenvolupament tecnològic, i les accions relatives als sistemes i les estratègies de ciència, innovació i empresa a les Illes Balears.

fundaciobit.org

Parc Bit. Centre Empresarial Son Espanyol 
Ctra. Valldemossa, Km. 7,4. C. Laura Bassi 
07121 Palma
Mallorca 
Mapa
971 177 276
971 784 730 

CentreBit Menorca
Av. des Camp Verd, 4. Polígon Industrial La Trotxa
07730 Alaior 
Menorca 
Mapa
971 177 709 

Institut Balear de la Joventut


L’IBJOVE és una entitat pública que depèn de la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears. La seva funció principal és aplicar les polítiques de joventut engegades pel Govern de les Illes Balears i també desenvolupar iniciatives concretes i globals, tant si són pròpies com si són de suport a altres entitats, en benefici del jovent de les illes.

Velòdrom Illes Balears 
C. de l’Uruguai s/n
07010 Palma
Mallorca
Formulari de contacte
971 178 937

ICEX Espanya Exportació i Inversions


L’ICEX és una entitat pública empresarial d’àmbit nacional que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles.

www.icex.es

C.Gaspar Sabater, 3 (planta baixa) 
07010 Palma
Mallorca
Mapa
971464271

Isba S.G.R.


La Societata de Garantia Recíproca és una entitat financera sense ànim de lucre que té com a objectiu principal facilitar i millorar l’accés a finançament de les petites i mitjanes empreses, autònoms i dels professionals mitjançant la concessió de garanties. 

www.isbasgr.es

C. Múrcia, 19
07800 Eivissa 
Eivissa
971398930

Av. de Fort de l’Eau 
07701 Maó
Menorca
971364580 

C. Genil, 30 Baixos
07009 Palma 
Mallorca
971461250 

logo-isba

Mallorca Activa


Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca, adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants, per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

https://mallorcactiva.cat/

logo-mallorca-activa

Oficina d‘Inversions Estratègiques – Direcció General de Fons Europeus


La Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació té competències en la gestió, el seguiment, el control, l’avaluació i la comunicació dels fons i programes procedents de la Unió Europea, així com en la coordinació dels incentius regionals a les Illes Balears. És l’encarregada de tramitar els informes i comunicar a la CE els instruments jurídics en matèria d’Ajuts d’Estat per tal d’assegurar-ne l’adequació a la política de la competència de la Unió Europea. A més, també és la impulsora dels projectes de transformació socioeconòmica i les inversions estratègiques que rebin finançament del programa Next Generation EU.

http://oie.caib.es

C. Gremi de Corredors, 10. Polígon Son Rossinyol
07009 Palma
Mallorca
info@oie.caib.es
971 176 116

Palma Jove


Palmajove és el centre d’informació i assessorament jove de l’Ajuntament de Palma. Orientat a la població de Palma d’entre 14 i 30 anys.

www.palmajove.es

C. Sant Pere, 6 Palma
Mapa
971 725 501

Seguretat Social


El Sistema de Seguretat Social és un conjunt de règims a través dels quals l’Estat garanteix a les persones compreses dins l’àmbit d’aplicació, per realitzar una activitat professional, o per complir els requisits exigits en la modalidad no contributiva, així com als familiars o assimilats que tinguin al seu càrrec, la protecció adequada en les contingències i situacions que la llei defineix. 

www.seg-social.es

logo-seguridad-social

AJE Balears


AJE Balears és la major associació de joves empresaris multisectorial de la província i l’única en el seu segment, com a representant dels joves empresaris i empresàries. Els principals pilars de AJE Balears es basen a representar al sector juvenil empresarial. Els oferim un servei d’informació, esdeveniments de networking, assessorament, representació i acompanyament.

www.ajebalears.com

info@ajebalears.com
689893980

Associació Mallorca Rural


L’Associació Mallorca Rural és una entitat sense ànim de lucre que va ser constituïda l’any 2002 amb la finalitat de dinamitzar la zona rural de Mallorca mitjançant la iniciativa Comunitària LEADER+ de la Unió Europea.

https://www.mallorcarural.cat/

Carrer Guillem Bujosa Rosselló 1A, 1r.2a.
(Polígon industrial de Son Llaüt)
07320 Santa Maria del Camí.
info@mallorcarural.cat
689649978

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears


La CAEB és l’organització més representativa de Balears i defensa els interessos generals dels empresaris davant tots els centres de decisió i poder. CAEB és també membre de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) i de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i, a través d’ella, d’altres organismes empresarials europeus i internacionals.

www.caeb.es

C. Aragó, 215- 2n
07008 Palma
Mallorca 
Mapa
madrover@caeb.es
971 706 014

C. d’Artrutx, 10 E
07714 Maó 
Menorca
Mapa
menorca@caeb.es
971 35 63 75

Via Romana, 38, 
07800 Eivissa
Mapa
Eivissa
pitiuses@caeb.es
971 39 81 39

logo-caen

Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera


La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ibiza y Formentera és una corporació de dret públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions público administratives assignades per llei.

www.camaraibizayformentera.com

Historiador Josep Clapés, 4 
07800 Eivissa
Mapa
971 301 492 

logo-camara-comercio-ibiza-formentera

Cambra de Comerç de Mallorca


La Cambra de Comerç de Mallorca és una corporació de dret públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions público administratives assignades per llei.

www.cambramallorca.com

C. Estudi General, 7 
07001 Palma
Mallorca 
Mapa
871 905 241
971 710 188 ext: 2422 
emprende@cambramallorca.com

Cambra de Comerç de Menorca


La Cambra de Comerç de Menorca és una corporació de dret públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses, complint les funcions público administratives assignades per llei.

«Dona impuls» 
Eugenio Ayuso, tel. 971363194
administracion@camaramenorca.com

«Oficina Acelera Pyme»
Jesús Capó, tel. 971363194; 747853107 
oap@camaramenorca.com

Calle Miquel de Veri, 3A, 07703 Maó, Menorca

Eticentre. Centre per la Gestió Ètica de l’Empresa


És una associació sense ànim de lucre d’empreses i organitzacions de les Illes Balears amb l’objectiu d’incorporar criteris ètics en el món dels negocis.

www.eticentre.org

C. del General Riera, 3, 2a A
07006 Palma
Mallorca
Mapa
649 003 609

logo-eticentre

Associació Argentino Espanyola d’Emprenedors, Directius i Empresaris


ASAEDE és l’Associació Argentino Espanyola d’Emprenedors, Directius i Empresaris. És una comunitat d’emprenedors, directius i empresaris argentins a Espanya que ofereix suport, assessorament, networking i l’oportunitat d’establir relacions duradores i col·laboratives per al desenvolupament i èxit mutu de les empreses i projectes.

Aquest grup d’emprenedors, directius i empresaris argentins s’han unit a Espanya per crear un ambient de col·laboració i creixement mutu. A més del suport i assessorament per al desenvolupament de les empreses o projectes, també ofereixen l’oportunitat d’establir contactes amb partners estratègics a través del networking i compartir els teus coneixements amb altres líders empresarials.

A ASAEDE no sols s’enfoquem a fer negocis, sinó també a construir relacions duradores basades en la confiança i la col·laboració.

www.asaede.org

baleares@asaede.org 
625438723

Fundació Cibervoluntarios


La fundació és una entitat sense ànim de lucre i pionera, a nivell mundial, en voluntariat tecnològic. La Fundació compta amb més de 4.000 persones cibervoluntàries que, des de 2001, ajuden a més de 60.000 persones a l’any a usar la tecnologia. Gràcies al temps i al compromís de la xarxa de cibervoluntaris i a la col·laboració de més de 2.600 entitats aconsegueixen que, gratis, milers de persones majors, joves o dones de zones rurals, tinguin una vida millor gràcies a la tecnologia.

cibervoluntarios.org

C. Pedro Unanue 14, local 
28045 Madrid
Mapa
915 422 900

Fundació ONCE – Talent Emprèn


Un dels principals objectius de la Fundació ONCE i la seva entitat Inserta Ocupació és aconseguir la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat. Una de les seves línies és brindar-los suport a través del programa «PorTalento Emprende», en el qual es facilita, a través de la xarxa territorial de dinamitzadors i dinamitzadores d’emprenedoria distribuïts per tot el territori espanyol, un acompanyament personalitzat en les diferents fases de les iniciatives emprenedores.

Dades de contacte per oferir a les persones usuàries emprenedores: Inserta Baleares: C. de Manacor, 8, 5ª planta (edifici ONCE), 07006 Palma 971777552 / 699985152 edelgado.inserta@fundaciononce.es  www.portalento.es – Portal web on els usuaris i usuàries amb discapacitat poden registrar-se

www.portalento.es

Inserta Baleares 
Edifici ONCE. Ctra. Manacor, 8, baixos
07006 Palma
Mallorca  
Mapa
portalentoemprende@fundaciononce.es
971 777 552

Leader Eivissa i Formentera


El Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera (Leader) executa un Projecte d’Acompanyament agrari a joves agricultors de recent incorporació. L’objectiu del projecte és millorar la viabilitat econòmica d’aquestes noves incorporacions i garantir la seva consolidació dintre del sector primari. Per aconseguir aquest objectiu, es realitza des d’assessorament tècnic per garantir unes produccions òptimes, estudis de viabilitat de nous productes, difusió d’ajudes i formacions, i estratègia empresarial, entre d’altres. Per altre costat, i vista la necessitat estratègica de millorar el context del complex agroalimentari al qual s’incorporen els joves, també assessora altres entitats col·lectives.

www.leadereivissaiformentera.com/

Av. Espanya, 49, 3a
07800 Eivissa
info@leadereivissaiformentera.com
971 195 490

Mercat Social


És una xarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorporen valors socials, ecològics i ètics en les seves decisions de consum, producció i finançament amb l’objectiu de contribuir des de l’activitat econòmica a una societat basada en els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu.

https://mercatsocial.org/

Camí de Passatemps, 75
07120 Son Sardina
Mallorca
Tècnica projecte ESS Local – Mercat Social
646 930 618
illesbalears@mercatsocial.org

PIME Menorca


PIME Menorca agrupa 42 associacions sectorials. Amb més de 40 anys de trajectòria defensant els interessos dels petits i mitjans empresaris de Menorca, treballa per fomentar el teixit empresarial.

www.pimemenorca.org

Edifici Pau Seguí
C. dels Comerciants i Botiguers, 9
07760 Ciutadella
Menorca
Mapa
971 381 550

Maó
Carrer de Curniola, 17
07714 Maó
Menorca
Mapa
correo@pimemenorca.org
971 352 464

logo-pime-menorca

Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera


PIMEEF és una federació empresarial constituïda el 1977 per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses d’Eivissa i Formentera i promoure el desenvolupament econòmic i social de les nostres illes. Actualment, PIMEEF està integrada per 52 associacions que aglutinen unes 1.500 empreses (aproximadament, 1.300 a Eivissa i 200 a Formentera) que donen feina a entre 8.000 treballadors en temporada baixa i 13.000 en temporada alta. Com a federació empresarial més representativa, PIMEEF és un interlocutor imprescindible davant dels agents socials i les administracions públiques (ajuntaments, Consell, Govern de les Illes Balears, administració central), que participa en multitud d’òrgans generals i sectorials creats per les administracions autonòmiques i locals.

https://www.pimeef.com/

Av. Espanya, 18, 1r 
07800 Eivissa
Eivissa
info@pimeef.com
971 302 911  

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca


PIMEM exposa i reivindica davant dels poders públics i les administracions, les aspiracions i reclamacions de l’associat. Assessora i representa a les associacions en les negociacions de convenis col·lectius, i manté relacions amb les administracions públiques assessorant i col·laborant en tot allò que suposi un benefici per al soci. Entre els seus objectius destaquen afavorir i enfortir sinergies de col·laboració entre les associacions sectorials, els seus associats i les administracions locals.

www.pimem.es 

Avinguda Alemanya, 2 – 2 
07003 Palma
Mallorca 
Mapa
pimem@pimem.es
971 206 614
Whatsapp 656 956 390

Secot


És una associació sense ànim de lucre. Els seus voluntaris són els Sèniors, professionals, directius i empresaris que, tot i haver finalitzat la seva activitat laboral o que encara estiguin actius, volen oferir de forma altruista la seva experiència i coneixements en gestió empresarial o acadèmic a aquells que ho necessiten.

www.secot.org

Edifici Cambra de Comerç de Mallorca
C. Estudi General, 7 
07001 Palma
Mallorca
Mapa
971 710 188 ext. 226

logo-secot

Treball Solidari


És una ONG que es dedica a la cooperació internacional i a la inserció sociolaboral i financera. Entre els seus serveis, per a persones emprenedores, destaquen: 

  • Grups de suport i microcrèdits per a dones emprenedores en risc d’exclusió “Confia”.
  • MicroCrèdits per a persones en risc d’exclusió que vulguin muntar un negoci “CrediEmpresa”.
  • Programa de “mentoria” per a joves (menys de 35 anys), per donar suport a l’emprenedoria amb ajuda de persones empresàries amb experiència.
  • Regularització de persones extracomunitàries mitjançant pla de negoci, per a persones en situació irregular amb més de 3 anys a Espanya que busquin emprendre i regularitzar amb la seva autoocupació la seva situació.

A més col·labora amb diferents programes de l’ADR Balears com iemprèn, imprenJove i imparteix formacions amb altres entitats en emprenedoria social.

Esther Callizo
Telèfon: 640 342 548
coordina.confia@treballsolidari.org

www.treballsolidari.org

Avinguda Alexandre Rosselló, 21 6è 
07002 Palma 
Mallorca 
Mapa
971 726 732

logo-treball-solidari

Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears


És una organització empresarial plurisectorial que representa les cooperatives de treball de les Illes Balears. 

Els objectius de l’organització són: representar i defensar els interessos del col·lectiu cooperatiu de treball, millorar la gestió socioempresarial de les cooperatives de treball, difondre el cooperativisme i la cooperativa de treball com a alternativa d’autoocupació col·lectiva i solidària. Entre les diferents tasques que desenvolupa l’entitat destaquen les següents: representació i defensa dels interessos del sector cooperatiu, informació sobre el que afecta al sector cooperatiu, assessorament jurídic, fiscal, comptable i laboral especialitzat en cooperativisme de treball, difusió i promoció de la cooperativa de treball, formació cooperativa i formació contínua empresarial per a cooperatives.

www.uctaib.coop

orientacio@uctaib.coop

C. Sant Joaquim, 9 baixos 
07003 Palma
Mallorca
Mapa
971 205 028
971 294 769

logo-cooperatives-de-treball