| | | |

Xpande Digital, posiciona digitalment la teva empresa per competir als mercats internacionals

Necessites un pla de posicionament digital per a mercats exteriors? Consulta tots els detalls d’aquesta nova convocatòria d’ajudes directes Xpande Digital que beneficiarà set empreses de les Illes.

Convocatòria adreçada a pimes i autònoms de les Balears que vulguin iniciar, reforçar o millorar la seva presència internacional a través d’estratègies de màrqueting digital. Amb el programa XPande Digital aplicam una medotologia pròpia per assessorar, orientar i implementar un pla estratègic totalment personalitzat i s’acompanya amb una ajuda econòmica per posar en marxa el pla.

El programa s’articula en dues fases:

Fase I: assessorament. L’empresa rebrà un servei gratuït personalitzat per part dels tècnics especialistes de la Cambra de Comerç per analitzar en detall i guiar l’empresa en els punts següents: posicionament digital de l’empresa, estratègia d’internacionalització, venda online… Tot això concretarà a un Pla d’Acció personalitzat.

Fase II: execució del pla d’acció i ajudes. En aquesta fase, les empreses rebran suport econòmic en aquelles despeses ocasionades durant la fase del desenvolupament del Pla d’Acció en Màrqueting Digital Internacional. L’empresa podrà justificar les despeses fins a una quantitat màxima de 5.310€ i pel que rebrà una ajuda directa de 3.210€.

Presentació de sol·licituts

A partir del divendres 19 d’abril a les 9.00h, les empreses interessades en aquesta convocatòria podran presentar la seva documentació. L’adjudicació dajudes se realitza per estrice ordre d’entrada

Més informació i contacte

Entrada similar