| | | | |

Nova línia de finançament ISBA CAIB 2023

La nova línia d’avals d’ISBA SGR, amb el suport del Govern dels Illes Balears, per facilitar l’accés al finançament en condicions molt avantatjoses a empreses i treballadors autònoms de les Illes Balears i permetrà mobilitzar un finançament de fins a 100 milions d’euros.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d’interès econòmic (AIE), les unions temporals d’empreses (UTE ) i empreses d’economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d’economia social i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses, que hagin formalitzat o tinguin la intenció de formalitzar, entre l’1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023, operacions financeres en les quals concorri algun dels requisits següents:

a) que financin projectes d’inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l’activitat principal de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears

Tipus d’operacions financera i bonificacions: Presentació línia ISBA-CAIB 2023

Termini de presentació de sol·licituds fins el 9 de novembre 2023

Més informació

Consulta aquí la convocatòria al BOIB

Entrada similar