Finançament


L’accés al crèdit és un dels principals reptes amb els quals es troben les persones emprenedores a l’hora d’iniciar l’activitat. Per això, iemprèn t’ajuda a cercar finançament amb l’objectiu de posar en marxa nous projectes empresarials. 

En aquesta secció trobaràs informació sobre les línies de finançament existents:

Microcrèdits per a emprenedors


L’ADR Balears i MicroBank signen un conveni de col·laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits, amb un import màxim de 30.000 euros. La finalitat del conveni és finançar la creació o ampliació de microempreses, negocis autònoms i projectes d’autoocupació. Els sol·licitants han de tenir un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat elaborat per ADR Balears.

Línia Colonya per a emprenedors


L’ADR Balears (abans IDI), Cambra de Comerç de Mallorca, Secot, Palma Activa i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, impulsaran de forma conjunta l’accés al finançament bancari de qualitat a persones emprenedores i empreses. L’objectiu d’aquest acord és agilitzar i facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables i innovadors, tant per posar-se en marxa com per al reenfocament.

Línies Enisa


Donen suport financer a petites i mitjanes empreses que volen impulsar els seus projectes d’emprenedoria innovadora. Estan al costat de projectes empresarials viables a través d’una alternativa de finançament que permeti diversificar les fonts a les quals acudir, per això estan enfocats a donar suport a les petites i mitjanes empreses amb potencial de transformació, que apostin per l’emprenedoria i la innovació.

Enisa Joves emprenedors

Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

Enisa emprenedors

Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d’edat.

Enisa creixement

Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva.

Línies ISBA-CAIB


La nova línia d’avals de ISBA SGR, amb el suport del Govern de les Illes Balears, facilita l’accés al finançament en condicions molt avantatjoses a empreses i persones autònomes de les Illes Balears.

Línia ISBA-CAIB 2024-2025

III Convocatòria BStartup Green


Des de BStartup es llança la convocatòria BStartup Green, per invertir específicament en startups que des de la tecnologia o la digitalització siguin capaces de facilitar aquesta transició cap a un món més sostenible des de les òptiques de transició energètica, indústria 4.0, Smartcities i economia circular.

L’objectiu de Bstartup és invertir en fins a tres projectes, i ofereixen:

  • Una inversió d’entre 100.000 € i 150.000 € a canvi d’un percentatge de equity del projecte.
  • Acompanyament estratègic per part de l’equip d’inversió de BStartup, especialment en processos d’inversió i finançament.
  • Accions de comunicació i awareness.
  • Accés al network de Banc Sabadell.

Més informació

Finançament alternatiu


Si no pots accedir al finançament tradicional, pots beneficiar-te del finançament no bancari o crowdfunding. 

És un sistema de captació i recaptació de fons que es du a terme a través d’Internet, en el qual les persones interessades en un mateix projecte aporten una quantitat de diners per poder-lo finançar. 

Existeixen diferents modalitats:

  • Crowdfunding de recompensa: sol realitzar-se amb projectes artístics o culturals. En aquest cas s’ofereix una contrapartida en forma de recompensa per als mecenes, que pot consistir en marxandatge, maquetes o experiències, préstecs, donacions o inversions.
  • Crowdfunding de préstecs (Crowdlending): consisteix en l’obtenció de finançament a través de préstecs o crèdits aportats normalment a pimes per a petits inversors organitzats a través de portals web específics. Coneix les plataformes de finançament participatives.
  • Crowdfunding de donacions: es duu a terme amb projectes solidaris o amb una finalitat humanitària. Consisteix en una donació desinteressada, fet pel qual els participants no reben cap mena de contrapartida o contraprestació, considerant el capital aportat com un «donatiu».
  • Crowdfunding d’inversió (Equity Crowdfunding): en aquesta modalitat, l’inversor obté un percentatge de titularitat del projecte empresarial o l’empresa finançada, i el farà sobre drets, accions o participacions del projecte empresarial o l’empresa del promotor. En aquest cas, per a l’inversor la contraprestació no és immediata, haurà d’esperar que l’empresa produeixi beneficis.