Publicacions


Finances per a no financers


Finances per a no financers

Aquesta guia està dirigida a professionals que no pertanyen a l’àrea financera de l’empresa. El seu objectiu és contribuir a la seva formació en matèria comptable i financera. No es pretén que en acabar la guia siguin especialistes en aquestes matèries, sinó que siguin capaços d’entendre la documentació de caràcter comptable i financer que reben i d’integrar la informació que conté amb aquella que forma part de la seva especialitat amb l’objectiu de millorar la presa de decisions.

Guia de comerç electrònic


Guia de comerç electrònic- Com posar en marxa una botiga en línia a Balears

Guia pràctica d’iniciació a la implantació de comerç electrònic que sigui adequada per a persones no familiaritzades amb la tecnologia.

Creació de cooperatives


Emprenedoria col·lectiva. Per què i com triar economia social i solidària pel vostre projecte

Aquesta guia pretén donar a conèixer a futurs emprenedors les possibilitats que ofereix el món cooperatiu, impulsant així la creació de cooperatives.

Guia RGPD per a responsables de tractament 


Guia Reglament General Protecció de Dades (RGPD) per a responsables de tractament 

Aquesta guia presenta de forma sistemàtica les principals qüestions que les organitzacions hauran de tenir en compte de cara a l’aplicació del RGPD.

Guia Responsabilitat Social Empresarial (RSE)


Guia Responsabilitat Social Empresarial (RSE)

En aquest document s’inclouen definicions, models, llistats d’idees i exemples que t’ajuden a comprendre el contingut de les preguntes plantejades en el qüestionari, així com servir de suport en el desenvolupament de les actuacions en matèria de Responsabilitat Social Empresarial.

Bones pràctiques d’integració dels ODS en la gestió de les organitzacions


Guia de bones pràctiques d’integració dels ODS en la gestió de les organitzacions

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible presenten una oportunitat per desenvolupar i implementar solucions i tecnologies des de l’empresariat que permetin fer front als reptes més grans del món en matèria de desenvolupament sostenible.