| | | |

Nous ajuts a la inversió industrial per un import de 6,7 milions d’euros

La Direcció General de Política Industrial ha aprovat un conjunt d’ajuts destinats a impulsar la implantació, el creixement i la millora dels sectors productius de les Illes Balears per un import total de 6,7 milions d’euros.  

Aquests ajuts s’articularan en dues convocatòries:

Ajuts destinats a donar suport a grans actuacions d’inversió (3.000.000 €).

Aquesta ajuda, dotada d’un pressupost de 3 milions d’euros, està adreçada a donar suport a la realització de grans inversions de caràcter industrial mitjançant l’adquisició d’actius fixos i a l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial que hagin de ser utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada.

Aquesta línia s’articularà com a subvenció amb una intensitat d’ajut del 50 %, amb un import màxim de 200.000 € per sol·licitud, que correspon al màxim estímul públic d’acord amb el reglament de la Unió Europea.

Aquesta subvenció té l’obligació per part de l’empresa beneficiària de contractar almenys un treballador o treballadora a jornada completa, incorporant-lo al centre de treball on s’han fet les actuacions subvencionables.

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les pimes incloses dins la secció C (indústries manufactureres) de la classificació d’activitats econòmiques CNAE 2009 i les empreses d’edició de videojocs CNAE 5821. Les propostes d’inversió han d’incloure el manteniment de la plantilla actual i la creació neta de llocs de treball, així com una inversió mínima de 100.000 € i 25.000 €, respectivament. Les sol·licituds les valorarà una comissió avaluadora seguint el mètode de concurs i no per ordre d’entrada. El període subvencionable d’aquest ajut serà el comprès entre l’11 de novembre de 2022 i el 10 de novembre de 2023.

Ajuts destinats a donar suport a la modernització i la digitalització (3.700.000 €).

Adreçats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en tres programes destinats a l’adquisició d’actius fixos i l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada:

Programa I. Disseny i innovació: relatiu al cost de contractació d’entitats externes per a projectes de disseny i innovació industrial, encaminades a adquirir nous coneixements o l’adquisició de prototips que han de ser utilitzats als centres de treball de l’entitat sol·licitant. L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 10.000 € per beneficiari.

Programa II. Producció: relatiu a l’adquisició i la instal·lació de maquinària, accessoris, instal·lacions tècniques, equip de soldadura, motlles i patrons, tancs, barriques, tambors i similars, destinats a fases de fermentació o maduració, entre d’altres. Se subvencionarà un màxim de 20.000 € en aquest programa.

Programa III. Digitalització: relatiu a l’adquisició d’actius materials i immaterials destinats a l’automatització i/o digitalització de l’emmagatzematge que permetin una millora de la logística del producte, dels servidors i/o de tecnologies vinculades a la indústria 4.0, la contractació per a l’elaboració de pàgines web, etc. L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 €.

Els beneficiaris d’aquesta segona línia d’ajuts poden ser les empreses de caràcter industrial, les agrupacions empresarials innovadores (AEI) del sector industrial balear o els centres tecnològics, entre d’altres.

Les actuacions subvencionables hauran d’estar instal·lades, en funcionament, facturades i pagades dins el període comprès entre el 25 de setembre de 2022 i el 24 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

El termini per presentar les sol·licituds és del 24 de gener a les 00.00h al 24 de febrer a les 23.59h. Aquestes sol·licituds es resoldran per estricte ordre d’entrada.

Més informació

Consulta el BOIB

Entrada similar