Ajuda autònoms


Convocatòria tancada.

Destinataris: persones aturades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms. 

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 30 de juny de 2023.

Resum: aquesta convocatòria incorpora una sèrie d’accions de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda i la transformació digital.

Més informació

Programa Kit Digital (≥10<50 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥3<10 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥0<3 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Quota zero d’autònoms


Destinataris: Persones treballadores autònoms emprenedors que estiguin acollits a la tarifa plana d’autònoms residents a les Illes Balears.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: Del dia 15 d’abril al 15 de juliol de 2024.

Resum: Ajuts per compensar les despeses de les quotes a la Seguretat Social a treballadors autònoms emprenedors que estiguin acollits a la tarifa plana d’autònoms residents a les Illes Balears i que estesin donats d’alta com a demandants d’ocupació al SOIB abans de l’alta al RETA.

Més informació

Ajuts per a la promoció de cooperatives


Destinataris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals, amb domicili fiscal i centre de treball a les Illes Balears, i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds:

 • Per al primer període de 2023: de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.
 • Per al segon període de 2024: de l’1 al 30 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Resum: la convocatòria té per objecte fomentar l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals dins l’àmbit territorial de les Illes Balears d’acord amb els programes següents:

 1. Programa I: Manteniment de llocs de feina.
 2. Programa II: Incorporació de socis treballadors o de treball i incorporació de socis fundadors.
 3. Programa III: Creació de microcooperatives.
 4. Programa IV: Inversions en noves tecnologies.

Més informació

Xecs de consultoria industrial: digitalització, internacionalització i sostenibilitat


Destinataris: empreses de caràcter industrial.

Organisme: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de març al 22 d’abril de 2024.

Resum: la convocatòria consisteix en quatre programes destinats a la concessió d’ajudes per a la contractació de serveis externs en forma de xecs prestats per consultors especialitzats en la matèria de cada programa.

Més informació

Ajuts per a la modernització del comerç


Destinataris: persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns, amb establiment en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, que realitzin venda presencial.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de març al 15 d’abril de 2024.

Resum: Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis emblemàtics – 2024. Són actuacions subvencionables:

 • Inversions en equipament informàtic per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
 • Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment.
 • Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l’establiment.

Més informació

Ajuts per a la modernització de la indústria


Convocatòria tancada.

Destinataris: empreses de caràcter industrial.

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de gener al 24 de febrer de 2024.

Resum: Ajuts per promoure la modernització de l’estructura  productiva i digital de l’activitat industrial (2023). Són actuacions subvencionables:

 • Programa I.  Disseny i innovació: cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, i adquisició de prototips.
 • Programa II. Producció: adquisició i instal·lació de maquinària, accessoris i instal·lacions tècniques associades, així com la formació destinada a l’aprenentatge de les noves inversions.
 • Programa III.  Digitalització: adquisició i instal·lació d’actius materials destinats a l’automatització i/o digitalització, així com de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0.

Més informació