Ajuda autònoms 2023


Destinataris: persones aturades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms. 

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 30 de juny de 2023.

Resum: aquesta convocatòria incorpora una sèrie d’accions de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda i la transformació digital.

Més informació

Ajut per a projectes empresarials singulars liderats per dones


Destinataris: la dona treballadora, donada d’alta o que es donarà d’alta en el termini de tres mesos des de la publicació de la concessió. 

Organisme: Consell Insular de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licituds: fins que finalitzi el crèdit disponible.

Resum: l’objecte d’aquesta nova convocatòria regula la concessió d’ajudes reemborsables amb un tram no reembolsable als projectes empresarials singulars que contribueixin a la transformació del model econòmic i social liderat per dones de l’illa de Mallorca.

Més informació

Programa Kit Digital (≥10<50 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥3<10 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Programa Kit Digital (≥0<3 treballadors)


Destinataris: les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació amb domicili fiscal al territori espanyol.

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024.

Resum: les ajudes d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Acelera Pyme.

Més informació

Generació Digital Pimes


Destinataris: professionals de pimes, situades a territori espanyol d’entre 10 i menys de 250 treballadors, que apostin per la transformació digital. 

Organisme: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Termini de presentació de sol·licituds: a partir de març de 2023.

Resum: aquest programa ofereix a persones directives i treballadors els coneixements i habilitats necessàries per impulsar la gestió de transformació digital de les empreses i amb això millorar la productivitat i les possibilitats de creixement i internacionalització.

Més informació

Xecs de consultoria industrial: digitalització, internacionalització i sostenibilitat


Destinataris: empreses de caràcter industrial.

Organisme: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 23 de març al 24 d’abril de 2023.

Resum: la convocatòria consisteix en tres programes destinats a la concessió d’ajudes per a la contractació de serveis externs en forma de xecs prestats per consultors especialitzats en la matèria de cada programa.

Més informació

Ajudes per a una 2a oportunitat dels Autònoms


Convocatòria tancada.

Destinataris: treballadors autònoms o per compte propi que tenguin reconegut el dret a percebre la prestació per cessament d’activitat de la Seguretat Social. 

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de febrer al 19 de juny de 2022.

Resum: proporcionar una segona oportunitat als treballadors autònoms i persones emprenedores que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional. 

Més informació

Programa Xpande


Convocatòria tancada.

Destinataris: pimes i treballadors autònoms de Mallorca.

Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de maig al 17 de juny de 2022.

Resum: proporcionar assessorament a pimes i treballadors autònoms que desitgin iniciar-se en l’exportació o consolidar-se en un mercat exterior. 

Més informació