|

III Convocatòria ajuts als projectes empresarials singulars liderats per dones de Mallorca

L’objecte d’aquesta nova convocatòria regula la concessió d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable als projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones de l’illa de Mallorca.

Beneficiàries:

  • La dona treballadora autònoma, donada d’alta o que es donarà d’alta en el termini de tres mesos des de la publicació de la concessió, com a treballadora autònoma al Règim Especial de Treballadores Autònomes de la Seguretat Social d’ara endavant “RETA”.
  • Les organitzacions empresarials existents o ja constituïdes, o que es constituiran en el termini de tres mesos des de l’enregistrament de la sol·licitud, amb qualsevol forma jurídica, fundades o liderades per dones, és a dir, amb presència exclusiva de dones en el Consell de direcció o al Consell d’Administració. Si l’organització empresarial té plantilla aquesta ha d’estar formada mínim en un 60% per dones. En cas de les societats, el nombre de sòcies dones hauran de ser d’un mínim d’un 60%.

Quantia:

Es poden presentar projectes d’un import mínim de 10.000,00 € màxim de 100.000,00 € i que els ajuts cobreixin el 100% del pressupost subvencionable del projecte. Els ajuts es composen d’un tram reemborsable i d’un tram no reemborsable.

  • El tram no reemborsable (TNR) té la forma de subvenció i es calcularà en funció de la part d’inversió elegible del projecte, amb la cobertura màxima d’un 40% del total del pressupost del projecte subvencionable.
  • El tram reemborsable (TR) correspon a la part en forma de crèdit, amb un tipus d’interès 0%, a retornar en un termini màxim de 7 anys.

Termini de presentació de sol·licituds: del 23 de setembre de 2022 fins que s’exhaureixi el crèdit disponible. Per tant, la convocatòria es mantindrà oberta fins que es publiqui una resolució a aquest efecte com a convocatòria finalitzada.

Més informació i tràmits

Consulta el BOIB

Consulta les bases

Entrada similar