| | | | |

Nova campanya “Balears bons de comerç” per estimular la compra al petit i mitjà comerç

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia posa en marxa una nova campanya de Balears bons de comerç, amb l’objectiu d’estimular la compra al petit i mitjà comerç de la comunitat. Aquest programa, que impulsa la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç, compta amb un pressupost de 1.375.200 euros en bons comercials, que seran gestionats a través de la Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat col·laboradora.

La campanya consisteix a distribuir per totes les illes un total de 91.680 bons de 15 euros, bescanviables en compres de més de 30 euros. Cada ciutadà major de 16 anys i empadronat a les Illes Balears pot sol·licitar fins a 4 bons, és a dir, un màxim de 60 euros de descompte. Els comerços adherits han de demanar al client o clienta el seu DNI o document equivalent per verificar que compleix els requisits i que té saldo disponible.

A efectes de la convocatòria, es consideren beneficiaris les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de bens de qualsevol tipus, així com qualsevol altre tipus d’unitats econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Els beneficiaris han de ser titulars de microempreses o de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, i han de complir els requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008.

El programa es desenvoluparà en dues fases:

  • En el termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació, els comerços que compleixin els requisits per a ser beneficiaris es podran adherir a la campanya, mitjançant una declaració responsable que podran trobar a: www.bonsillesbalears.com
  • Del 22 d’abril al 30 de juny: la ciutadania pot bescanviar els bons als comerços adherits.

Els bons es poden acumular en una sola compra o en diferents, així com es poden bescanviar en un únic comerç o en diversos, i s’han de sol·licitar directament a les botigues (no són aplicables a compres per Internet).

Enllaç BOIB convocatòria (català)

Entrada similar