| | | |

Oberta la convocatòria Activa Startups, que ofereix fins a 40.000€ per a la innovació de les pimes

La Secretaria General d’Indústria i de la Pime, a través de la Fundació EOI i en col·laboració amb l’IDI, obre el termini de sol·licitud de la segona convocatòria d’ajudes relativa al programa Activa Startups a les Illes Balears, oferint a les pimes balears fins a 40.000 euros per a millorar la seva innovació a través de la iniciativa Activa Startups, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte del finançament

Ajudes dirigides a l’impuls de la innovació oberta a través de casos d’èxit de col·laboració empresa&startup, que ajudin al creixement i transformació digital de les empreses vinculades a qualsevol sector, excepte grup A i grup F del CNAE, mitjançant la resolució dels reptes d’innovació.

Tipologia de projectes

Projectes d’assessorament en matèria d’innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la pime, amb l’objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies emergents.

S’entén per tecnologies emergents: Intel·ligència artificial; internet de les coses; tecnologies de processament massiu de dades i informació; computació d’alt rendiment; blockchain; processament de llenguatge natural; ciberseguretat; biotech i medical devices; robòtica; computació quàntica; analítica avançada de dades/edge computing; tecnologia de cadena de blocs; realitat virtual i augmentada; i robòtica col·laborativa, entre d’altres.

Beneficiaris

Pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears, de qualsevol sector, exceptuant les empreses que operin en els sectors de l’agricultura, ramaderia, sivicultura, pesca i la construcció.

Període finançable

Des de la resolució de la concessió de les ajudes fins a un màxim de 8 mesos des de la data de publicació d’aquesta.

Conceptes finançables

Despeses de contractació de serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació en la mesura en què estiguin dedicats al projecte d’innovació oberta del programa Activa Startups. Aquests serveis hauran de ser realitzats per empreses considerades startups.

Es considera Startup les empreses que compleixin els següents requisits:

  • No tenir més de cinc anys d’antiguitat des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura pública de constitució, amb caràcter general, o de set en el cas d’empreses de biotecnologia, energia, o industrial.
  • No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació. Els termes concentració o segregació es consideren inclosos en les anteriors operacions.
  • Tenir la seva seu social, domicili social o establiment permanent en la comunitat autònoma d’Extremadura.
  • El 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya o contractes mercantils en l’àmbit de la Unió europea.
  • No distribuir ni haver distribuït dividends.
  • No cotitzar en un mercat regulat ni en un sistema multilateral de negociació.

Modalitat i quantia de les ajudes.

SUBVENCIÓ: de fins al 100% amb un import màxim de 40.000 €.

Aquestes ajudes tenen el caràcter d’ajuda de minimis.

Termini presentació sol·licituds: Fins el 24 de novembre de 2023.

Cobrament de l’ajuda

El pagament s’efectuarà una vegada justificada i comprovada la realització de les accions subvencionades i la despesa total de les mateixa.

Més informacióhttps://www.eoi.es/es/empresas/programas-activa/activa-startups

Entrada similar