| | | |

Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat. Convocatòria 2023

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. impulsa la utilització de la Propietat Industrial per les empreses espanyoles com a eina d’accés als mercats internacionals. Per això, s’ha publicat en el BOE la convocatòria de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i en l’exterior per a l’any 2023. La Resolució de la convocatòria completa està disponible en la BDNS i en la pàgina web de la OEPM.

Les ajudes que es convoquen són:

– Subvencions a l’extensió d’una sol·licitud d’una patent o d’un model d’utilitat, davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, en el marc de procediments de concessió de patents o de models d’utilitat nacionals o regionals. Entre altres conceptes subvencionables, la convocatòria 2023 inclou: tràmits de sol·licitud, informe de cerca, examen o concessió, anualitats de l’EPO i validació de patent europea.

– Subvencions a les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT: tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminar. A diferència de les convocatòries anteriors, no se subvencionaran els costos de la traducció a l’idioma del país en el qual es realitzi l’extensió de la patent o del model d’utilitat.

– Subvencions a les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols: tràmits de sol·licitud i/o informe de l’estat de la tècnica (IET) per a sol·licituds de patents i models d’utilitat i examen substantiu per a sol·licituds de patents.

La formalització i presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 de maig de 2023.

Entrada similar