| | | |

Ajudes per a la promoció de cooperatives, microcooperatives i societats laborals de les Illes Balears

La Direcció General de Promoció Econòmica ha convocat els ajuts per fomentar l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals dins l’àmbit territorial de les Illes Balears d’acord amb els programes següents:

a) Programa I: Manteniment de llocs de feina.

Va destinat a subvencionar aquelles cooperatives, microcooperatives i societats laborals que mantenguin els llocs de feina que tenien en la data de sol·licitud de l’ajut.

b) El Programa II: Incorporació de socis treballadors o de treball i incorporació de socis fundadors.

S’adreça a la incorporació de persones en situació de demanda d’ocupació com a socis treballadors o de treball o socis fundadors, a microcooperatives.

c) Programa III: Creació de microcooperatives.

Fomenta la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa.

d) Programa IV: Inversions en noves tecnologies.

Finança inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • Per al primer període de 2023: De l’1 de juny del 2023 fins al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.
  • Per al segon període de 2024: De l’1 de juny del 2024 fins al 30 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Període subvencionable:

Hi haurà dos períodes subvencionables:

  • Per al primer període de 2023: Des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.
  • Per al segon període de 2024: Des de l’1 de juny de 2023 fins al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Més informació i tràmit

Convocatòria publicada al BOIB

Entrada similar