| | | |

Ajudes de la Fundació ONCE per a projectes d’emprenedoria de persones amb discapacitat

La Fundació ONCE ha obert una convocatòria d’ajudes econòmiques, a fons perdut, a projectes d’emprenedoria de persones amb discapacitat, mitjançant la fórmula de l’autoocupació o la constitució d’empreses, dirigides a persones amb discapacitat, amb l’objectiu d’impulsar les seves capacitats i l’esperit emprenedor.

Aquesta convocatòria està dirigida a persones amb discapacitat, que no hagin rebut ajuda per part de Fundació ONCE en els últims cinc anys i que tinguin previst o hagin posat en marxa el seu propi projecte empresarial.

Els sol·licitants han de tenir una discapacitat, amb grau igual o major el 33%, ser pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.

Les persones sol·licitants que reuneixin els requisits establerts podran optar a una ajuda econòmica d’entre 3.000€ i 18.000€

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 3 de juliol de 2023 i finalitza el dia 15 d’octubre de 2023.

Més informació i documentació

Entrada similar