| | | |

L’IDI promou la sostenibilitat i la digitalització industrial a través del nou programa IdiActua

Gràcies a aquesta iniciativa les empreses obtindran un diagnòstic i un pla de millora en aquestes matèries

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) crea el programa IdiActua amb l’objectiu d’impulsar la sostenibilitat i la digitalització de les empreses industrials de les Illes Balears. Aquesta acció es durà a terme a través de plans de diagnòstic que permetran identificar l’estat de la indústria en aquestes matèries.

La iniciativa consisteix en dur a terme visites gratuïtes a les empreses que obtindran un diagnòstic complet i personalitzat per veure en quin punt es troben en termes de sostenibilitat i digitalització. Aquest estudi els permetrà millorar la seva eficiència, productivitat i competitivitat.

Un cop elaborat el diagnòstic, les firmes rebran un pla d’acció amb propostes de millora, possibles empreses proveïdores i un glossari de tecnologies i programaris. A més, se’ls facilitarà informació sobre els ajuts existents per instal·lar la tecnologia i dur a terme millores sostenibles i digitals a l’empresa. També obtindran una guia de bones pràctiques, tant de sostenibilitat com de digitalització.

Alhora, l’IDI farà una campanya de sensibilització digital a través de xarxes socials per tal de donar a conèixer al teixit industrial la importància de posar-se al dia tant en digitalització i sostenibilitat per poder ser competitius. A més, també es convocaran una sèrie de seminaris web (webinars) per informar a les empreses d’aquestes iniciatives.

Implementar mesures de digitalització i sostenibilitat és vital per a la indústria actual. Algunes accions requereixen capacitat d’inversió, però moltes altres no necessiten una gran aposta econòmica i depenen més del compromís de qui lidera i treballa a l’empresa. Les mesures fàcils i econòmiques d’implementar, sens dubte, també suposen un canvi molt gran que impactarà en les noves generacions.

IdiActua completa l’oferta de programes destinats a impulsar la sostenibilitat i la digitalització a la indústria, com són els xecs de consultoria i la marca de garantia Indústria Local Sostenible.

Els interessats poden sol·licitar les visites a través d’aquest formulari.

Entrada similar