|

Subvencions per al Foment de la Competitivitat de l’Artesania de Mallorca per a l’any 2023

OBJECTE:  Foment de l’activitat artesanal de Mallorca mitjançant la concessió d’ajudes a projectes, programes i activitats


LÍNIES D’ACTUACIÓ SUBVENCIONABLES:
1. Organització d’activitats de foment de l’artesania de Mallorca. 

Beneficiaris: a), b), c) i d)
2. Participació o assistència en esdeveniments artesans fora de l’illa de Mallorca. 

Beneficiaris: a) i b)
3. Formació Professional

  • Assistència a activitats de formació:

Beneficiaris: a)

  • Organització d’activitats de formació:

Beneficiaris: a), b), c) i d)

4. Difusió dels oficis artesans

Beneficiaris: a) i b)

BENEFICIARIS:
a) Empreses, autònoms/as, comunitats de béns i cooperatives amb ànim de lucre, que estiguin en possessió de l’acreditació artesana: CA Carta Artesà/a, CMA Carta de Maestro/a Artesà/a, DQA Document de Qualificació Artesanal per a empreses.
b) Associacions artesanes acreditades (amb un 50% dels seus membres amb acreditació artesana).
c) Empreses, autònoms/as, cooperatives i associacions sense acreditació artesana però que compleixen amb les condicions establertes en les bases que s’adjunten en el BOIB.

d) Ajuntaments de MallorcaLes actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat entre el dia 1 d’agost de 2022 i el 31 d’agost de 2023 (ambdós inclosos)

QUANTIA:

Serà subvencionable un màxim d’un projecte per a cada línia d’actuació i beneficiari. L’import màxim subvencionable per a les línies 1 a 3 és de 3.000,00€, mentre que per a la línia 4 l’import màxim subvencionable és de 2.500 €.

El TERMINI de presentació de les sol·licituds és des del: 19 d’abril de 2023 al 10 de maig de 2023 (ambdós inclosos).

Ordre 5/2023 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova el repertori d’Oficis d’Artesans de les Illes Balears.

Més informació i registre

BOIB

L’adreça electrònica per enviar la comunicació és artesania@conselldemallorca.net

Entrada similar