| | | |

L’IDI posa en marxa ITalent, un programa per impulsar i fomentar la gestió de talent del personal de les empreses

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears posa en marxa ITalent, un nou programa per impulsar i fomentar la gestió eficient i innovadora de les empreses de les Illes Balears a partir de la millora del talent del seu personal.

Durant aquest any, ITalent organitzarà diferents activitats com formació, xerrades, orientació a empreses i accés a bones pràctiques, entre d’altres, amb l’objectiu de millorar les capacitats dels treballadors i empresaris.

La primera d’aquestes accions és el taller de gestió estratègica que tendrà lloc els dies 26 i 27 d’abril a la sala de premsa de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 16.30 a 19.30h.

Aquesta formació es divideix en set mòduls que tracten des de la importància de la planificació estratègica fins a l’anàlisi de la situació i els objectius i les conclusions.

Actualment, l’entorn està canviant i les empreses s’han d’adaptar contínuament i diferenciar-se per sobreviure. Des d’aquesta perspectiva, necessiten atreure, retenir i desenvolupar el talent, ja que és estratègic. Les persones innovadores fan empreses innovadores. D’aquesta manera, centrar els seus esforços a formar el personal i capitalitzar-ne el coneixement es fa absolutament imprescindible. Així, les capacitats, el compromís i l’acció són tres eixos vertebradors que configuren el talent. És per aquests motius que des de l’IDI es posa en marxa aquest nou programa ITalent.

INSCRIPCIONS

PROGRAMA

Aprendreu a realitzar un pla estratègic/de negocis i a seguir la seva execució cap a una direcció clara.

Mòdul 1

· La importància de la planificació estratègica.

· Procés de planificació estratègica.

Mòdul 2

· Visió, missió i valors.

· L’anàlisi de la situació.

· El diagnòstic.

· L’avantatge competitiu sostenible en el temps.

Mòdul 3

· Procés de formulació estratègica.

· La segmentació.

· El posicionament.

Mòdul 4

· Els objectius.

Mòdul 5

· Les estratègies.

Mòdul 6

· Les subestratègies.

Mòdul 7

· Seguiment i conclusions.

Entrada similar