| | | |

Nova línia de finançament d’ISBA CAIB per als anys 2024-2025

Nova línia d’avals d’ISBA SGR, amb el suport del Govern de les Illes Balears, per facilitar l’accés al finançament en condicions molt avantatjoses a empreses i treballadors autònoms de les Illes Balears.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d’interès econòmic, les unions temporals d’empreses i les empreses d’economia social, definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d’Economia Social que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses, que formalitzin entre l’1 de desembre de 2023 i el 30 de novembre de 2025 operacions financeres:

  • Que financin projectes d’inversió productives o en innovació, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.
  • Que financin operacions financeres de liquiditat, l’activitat principal de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears.
  • Que financin operacions d’arrendament financer o leasing, sempre que les inversions finançades es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

Bonificacions

  • Liquiditat: el 100% del cos de l’aval el primer i segon any, amb la limitació de l’1,25% sobre l’import de l’aval, fins a màxim els quatre primers anys.
  • Inversions productives: el 100% del cos de l’aval del primer al quart any, amb la limitació de l’1,25% sobre l’import de l’aval, fins a màxim els quatre primers anys.
  • Inversions en innovació: el 100% del cost de l’aval del primer al cinquè any, amb la limitació de l’1,25% sobre l’import de l’aval, fins a màxim els cinc primers anys.
  • Arrendament financer: el 100% del cost de l’aval del primer i segon any, amb la limitació de l’1,25% sobre l’import de l’aval i el 50% del cost de l’aval del tercer al quart any, amb la limitació del 0,625% sobre l’import de l’aval, fins a màxim els quatre primers anys.

Operacions formalitzades entre l’1 de desembre de 2023 i el 30 de novembre de 2025.

Més informació.

Consulta aquí la convocatòria del BOIB.

Fulletó línia 2024-2025

Entrada similar