| | | |

Nous ajuts destinats a donar suport a la modernització i la digitalització de la indústria

La Direcció General d’Indústria i Polígons Industrials convoquen una línia d’ajuts adreçats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en tres programes destinats a l’adquisició d’actius materials i l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada:

Programa I. Disseny i innovació: relatiu al cost de contractació d’entitats externes per a projectes de disseny i innovació industrial, encaminades a adquirir nous coneixements o l’adquisició de prototips que han de ser utilitzats als centres de treball de l’entitat sol·licitant. L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 10.000 € per beneficiari.

Programa II. Producció: relatiu a l’adquisició i la instal·lació de maquinària, accessoris, instal·lacions tècniques, equip de soldadura, motlles i patrons, tancs, barriques, tambors i similars, destinats a fases de fermentació o maduració, entre d’altres. Se subvencionarà un màxim de 20.000 € en aquest programa.

Programa III. Digitalització: relatiu a l’adquisició d’actius materials i immaterials destinats a l’automatització i/o digitalització de l’emmagatzematge que permetin una millora de la logística del producte, dels servidors i/o de tecnologies vinculades a la indústria 4.0, la contractació per a l’elaboració de pàgines web, etc. L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 €.

Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts poden ser les empreses de caràcter industrial, i els Centres de Desenvolupament Industrial Balear del sector industrial que estiguin establerts físicament a les Illes Balears.

Les actuacions subvencionables hauran d’estar instal·lades, en funcionament, facturades i pagades dins el període comprès entre el 25 de setembre de 2023 i el 24 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

El termini per presentar les sol·licituds és del 24 de gener a les 00.00h al 24 de febrer a les 23.59h. Aquestes sol·licituds es resoldran per estricte ordre d’entrada.

Més informació

Entrada similar