| | | |

Subvencions per a persones treballadores autònomes per a inici, consolidació i canvi d’activitat

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular ha publicat una subvenció destinada a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital. 

Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes següents:

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms.

Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per a la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Documentació específica
–   Formació en línia del curs bàsic per a emprendre
–   Pla d’empresa d’inici d’activitat o bé de reenfocament

Novetat: aquesta convocatòria incorpora una sèrie d’accions de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda i la transformació digital, que es publicaran a la pàgina web de la Direcció General.

Les accions esmentades consisteixen en la participació de l’empresa en un taller d’almenys de dues sessions de dues hores que li permetin millorar l’activitat. Aquest taller s’ha de realitzar una vegada s’hagi concedit la subvenció i es publicarà a: http://dgpe.caib.es

Quantia de l’ajuda: 5.000 €

Període subvencionable per a l’any 2022:

Per al programa 1: el període temporal per iniciar i desenvolupar les activitats a subvencionar és entre 1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2022.

Per al programa 2: el període temporal per iniciar i desenvolupar les activitats a subvencionar és entre 30 de desembre de 2020 i el 31 de maig de 2022.

Termini de presentació de sol•licituds: del 25 de febrer al 31 de maig o quan el crèdit s’hagi exhaurit.

Tràmit: les sol·licituds es realitzaran de manera telemàtica en dos tràmits a la data d’inici de presentació.
Tràmit 1: sol·licitud de data i franja horària (no requereix signatura electrònica)
Tràmit 2: presentació de sol·licitud i documentació requerida (requereix signatura electrònica)

Per sol·licitar l’assignació de data i franja horària per presentar la sol·licitud, s’ha d’accedir a https://reservatorn.caib.es


Més informació sobre els requisits, exclusions i documentació

Bases de la convocatòria publicada al BOIB

Entrada similar