Subvencions per a Inversions per Millorar la Competitivitat en matèria d’Artesania a Mallorca per a l’any 2024

Línies d’actuació subvencionables

Inversions per millorar la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca 2024 realitzades entre el dia 1 d’agost de 2023 i el 31 de juliol de 2024 (ambdós inclosos).

Presentació de sol·licituds:

Enllaç al TRÀMIT

Presentació de sol·licituds per optar a la subvenció: 

      Del 19 de juny al 10 de juliol de 2024 (ambdós inclosos).

      Les sol·licituds han de dirigir-se a la  Direcció Insular d’Artesania del Departament de Cultura i Patrimoni, Consell de Mallorca.

      Emplenar tots els annexes (I a VI en la fase sol·licitud) (l’annex V que és domés per associacions)

Ara és la primera fase de sol·licitud. A partir del 10 de juliol es publicarà en el BOIB la concessió amb els beneficiaris, és a partir d’aquest moment quan es podrà fer la justificació de les despeses realitzades.

També es poden presentar presencialment:

  • En qualsevol Registre General del Consell Insular de Mallorca: seu del Consell, Palau Reial, 1; Llar de la Joventut, General Riera, 111; i Llar de la Infància, General Riera, 113
  • Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Quan les sol·licituds es presentin en llocs diferents del Registre general del Consell, s’ha de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan coincidint dins el mateix dia, enviant per e-mail una còpia del Registre, amb el segell d’entrada, en què consti l’hora d’entrada i el número de registre, per esperar l’arribada de la documentació i respectar l’ordre d’entrada rigorós, el qual es tindrà en compte en cas de necessitat de desempatar les sol·licituds presentades. L’adreça electrònica per enviar la comunicació és artesania@conselldemallorca.net.

Informació important sobre l’aprovació de la convocatòria de subvencions per a inversions per millorar la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca 2024:

Els justificants de despesa(factures) s’han d’haver emès entre l’1 d’agost de 2023 i el 31 de juliol de 2024 i la despesa derivada de l’actuació subvencionable s’ha d’haver feta i pagada dins aquest període de temps. 

– L’import màxim subvencionable és de 5.000,00 € i l’import mínim és de 500,00 €.

– Recordar-vos que Mallorca Activa pot ajudar als artesans que visquin a municipis amb una població inferior a 20.000 habitants, el telèfon de contacte es: 610 582 939.

Us recomanem llegir detingudament la convocatòria, despeses subvencionables, documentació justificativa que una vegada atorgada la subvenció heu de presentar.

Entrada similar