| | | |

S’amplia el termini del Kit Digital per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria del Kit Digital per a empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors s’ha ampliat fins al 31 de desembre de 2024. Les pimes beneficiàries del programa aconseguiran un bo digital per un valor de fins a 12.000€ per a implementar solucions de digitalització.

Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d’autoocupació compreses en el citat Segment I, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

Les ajudes d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció de una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Accelera pime.

BENEFICIARIS:

  • Les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal del qual estigui situat en territori espanyol.
  • S’estableixen segments de beneficiaris següents segons el nombre d’empleats i la categoria d’empresa, que inclou les persones en situació d’autoocupació:

              – Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.

QUANTIA:

  • Segment I. Petites empreses entre 10 menys de 50 empleats. 12.000 euros.

Aquesta Convocatòria només va destinada al Segment I

Coneix el programa

Convocatòria BOE

Més informació

Per a accedir a més informació i rebre assessorament es podrà contactar amb l’Oficina AceleraPyme de la Cambra de Comerç de Mallorca, presencialment amb cita prèvia, telefònicament en el 971 71 01 88  o escrivint un mail a jcaldes@cambramallorca.com

Entrada similar