| | | |

Publicada la convocatòria d’ajuts públics per a la promoció del sector del videojoc i d’altres formes de creació digital

El Ministeri de Cultura i Esport ha publicat la  convocatòria corresponent als anys 2022 i 2023 d’ajuts públics per a la promoció del sector del videojoc i d’altres formes de creació digital, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Import: 8.000.000 €.

Objecte: promocionar el sector del videojoc i altres formes de creació digital, fomentant projectes que contribueixin a una de les següents finalitats:

1. Promoure les inversions que permetin el desenvolupament, producció, edició, distribució i/o comercialització de projectes del sector del videojoc i d’altres formes de creació digital, així com la millora de la qualitat de l’oferta d’aquests.

2. Incrementar la generació d’ocupació fomentant el desenvolupament, la professionalització i la vertebració del sector, així com fomentar la presència de la dona en la indústria i impulsar la consecució de la igualtat de gènere.

3. Augmentar la visibilitat dels videojocs espanyols i d’altres formes de creació digital en els principals mercats internacionals del sector.

4. Estimular la participació del sector privat en el finançament del sector del videojocs i d’altres formes de creació digital i fomentar el mecenatge cultural.

5. Fomentar les capacitats d’innovació, emprenedoria i transformació estratègica en el sector dels videojocs i de la creació digital.

Beneficiaris: Els autònoms, microempreses, petites i mitjanes empreses, de nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i tinguin residència fiscal a Espanya.

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 9 de gener de 2023 fins al dia 27 de gener de 2023 a les 14:00 hores. 

Informació sobre la convocatòria:

Ajuts per a la promoció del sector del videojoc i altres formes de creació digital | Ministerio de Cultura y Deporte

Entrada similar