Reempresa

Compra/venta
d’empreses
a les Illes Balears

Reempresa ofereix un mercat de negocis que cerquen un relleu empresarial en el qual podràs triar l’empresa que millor s’adapta a tu. Suposa una oportunitat per a les persones que volen iniciar un projecte empresarial. 

A través del programa, rebràs acompanyament personalitzat com formació, revisió del pla d’empresa i cerca de finançament. 

Estàs pensant a vendre el teu negoci?

Reempresa és molt més que un traspàs. Posa al teu abast tots els mecanismes i les eines per facilitar la continuïtat del teu negoci a través de la transmissió a una persona emprenedora. El programa t’ofereix assessorament per garantir la cessió del teu negoci. 

Si vols accedir a aquest mercat de compravenda d’empreses de les Illes Balears, l’IDI t’ofereix el programa Reempresa, un model innovador d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat del negoci. 

Els tècnics de Reempresa ofereixen a les dues parts un assessorament d’intermediació gratuït, personalitzat, neutral i confidencial.

logo-reempresa-illes-balears

Reempresa

Reempresa ofereix un mercat de negocis que cerquen un relleu empresarial en el qual podràs triar l’empresa que millor s’adapta a tu. Suposa una oportunitat per a les persones que volen iniciar un projecte empresarial. 

A través del programa, rebràs acompanyament personalitzat com formació, revisió del pla d’empresa i cerca de finançament. 

Estàs pensant a vendre el teu negoci?

Reempresa és molt més que un traspàs. Posa al teu abast tots els mecanismes i les eines per facilitar la continuïtat del teu negoci a través de la transmissió a una persona emprenedora. El programa t’ofereix assessorament per garantir la cessió del teu negoci. 

Si vols accedir a aquest mercat de compravenda d’empreses de les Illes Balears, l’IDI t’ofereix el programa Reempresa, un model innovador d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat del negoci. 

Els tècnics de Reempresa ofereixen a les dues parts un assessorament d’intermediació gratuït, personalitzat, neutral i confidencial.

logo-reempresa-illes-balears

Reempresa

Reempresa ofereix un mercat de negocis que cerquen un relleu empresarial en el qual podràs triar l’empresa que millor s’adapta a tu. Suposa una oportunitat per a les persones que volen iniciar un projecte empresarial. 

A través del programa, rebràs acompanyament personalitzat com formació, revisió del pla d’empresa i cerca de finançament. 

Estàs pensant a vendre el teu negoci?

Reempresa és molt més que un traspàs. Posa al teu abast tots els mecanismes i les eines per facilitar la continuïtat del teu negoci a través de la transmissió a una persona emprenedora. El programa t’ofereix assessorament per garantir la cessió del teu negoci. 

Si vols accedir a aquest mercat de compravenda d’empreses de les Illes Balears, l’IDI t’ofereix el programa Reempresa, un model innovador d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat del negoci. 

Els tècnics de Reempresa ofereixen a les dues parts un assessorament d’intermediació gratuït, personalitzat, neutral i confidencial.

logo-reempresa-illes-balears

Finances per a no financers

Aquesta guia està dirigida a professionals que no pertanyen a l’àrea financera de l’empresa. El seu objectiu és contribuir a la seva formació en matèria comptable i financera. No es pretén que en acabar la guia siguin especialistes en aquestes matèries, sinó que siguin capaços d’entendre la documentació de caràcter comptable i financer que reben i d’integrar la informació que conté amb aquella que forma part de la seva especialitat amb l’objectiu de millorar la presa de decisions.


Finances
per a
no financers

Aquesta guia està dirigida a professionals que no pertanyen a l’àrea financera de l’empresa. El seu objectiu és contribuir a la seva formació en matèria comptable i financera. No es pretén que en acabar la guia siguin especialistes en aquestes matèries, sinó que siguin capaços d’entendre la documentació de caràcter comptable i financer que reben i d’integrar la informació que conté amb aquella que forma part de la seva especialitat amb l’objectiu de millorar la presa de decisions.


Finances per a no financers

Aquesta guia està dirigida a professionals que no pertanyen a l’àrea financera de l’empresa. El seu objectiu és contribuir a la seva formació en matèria comptable i financera. No es pretén que en acabar la guia siguin especialistes en aquestes matèries, sinó que siguin capaços d’entendre la documentació de caràcter comptable i financer que reben i d’integrar la informació que conté amb aquella que forma part de la seva especialitat amb l’objectiu de millorar la presa de decisions.