Pla d’empresa en línia


El pla d’empresa és un document escrit que serveix per explicar i presentar un projecte empresarial, generalment dividit en una descripció en un document de text i el pla econòmic en un full de càlcul. Detalla els elements més importants per a la posada en marxa d’un negoci i per a empreses ja constituïdes que vulguin fer un canvi estratègic en el seu model de negoci. El pla d’empresa és fonamental per estudiar la viabilitat organitzativa, legal, tècnica, comercial, econòmica i financera de l’oportunitat de negoci.

LIDI, conscient de la dificultat per a moltes persones per desenvolupar-lo, ha elaborat un PLA D’EMPRESA EN LÍNIA que permet dissenyar en diferents pantalles un pla d’empresa complet. També podreu trobar informació didàctica interactiva i la possibilitat de sol·licitar el suport tècnic necessari, per ajudar-vos en la seva elaboració. 

L’accés és gratuït i molt senzill. Només us heu de registrar amb un usuari i contrasenya. Una vegada fet, podreu anar modificant el projecte tantes vegades com sigui necessari per adaptar-lo a les vostres necessitats. 

Descarrega’t la “Guia per a l’elaboració del pla d’empresa i la “Guia de com emplenar el pla econòmic-financer

Registrau-vos-hi!

Si ja teniu compte, accediu-hi!

Si vols la versió en document de text i full de càlcul, descarrega aquí.