| | | |

Oberta la primera convocatòria del reconeixement Top 101 Spain Up Nation a l’emprenedoria amb impacte a Espanya

Fruit de la col·laboració entre l’Associació Espanyola d’Agències de Desenvolupament Regional (Fòrum ADR) i l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), en representació de la marca Spain up Nation, totes les ADR d’Espanya han obert la convocatòria de la primera edició dels Reconeixements Top 101 Spain Up Nation de l’emprenedoria amb impacte a Espanya, tenint a la Conselleria d’Universitat, Recerca i Innovació, de la Junta d’Andalusia, a través d’Andalusia Emprèn, com a agència amfitriona en aquesta primera edició.

L’objectiu d’aquest reconeixement és identificar, reconèixer i secundar, des del sector públic, l’emprenedoria innovadora i el creixement empresarial de recent trajectòria del país.

Fins al 15 de juliol, empreses de qualsevol sector d’activitat, que s’hagin creat en els últims cinc anys i tinguin un alt component d’innovació, així com potencial de creixement, podran presentar la seva candidatura de manera telemàtica, a través de la web d’aquests premis Top 101 Spain Up Nation, on també es troben les bases de la convocatòria.

A més de distingir i de donar suport a l’emprenedoria innovadora, aquests premis tenen com a objectiu fomentar, compartir i estendre les claus de la innovació per a transformar projectes i empreses en nous models de producció, distribució i consum, més competitius, sostenibles i exportables; visibilitzar empreses amb valor afegit, innovadores, tecnològiques i creatives, amb potencial per a competir en el mercat global; i identificar a empreses que, pel seu impacte social, econòmic i mediambiental, aporten valor a la societat contribuint a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Criteris de valoració

La valoració de les candidatures presentades tindrà dues fases: una regional i una altra nacional, on se seleccionarà a les empreses en funció dels següents criteris:

• En la fase regional, es tindrà en compte la capacitat i lideratge de l’equip emprenedor, el grau d’innovació del model de negoci i el potencial d’escalabilitat i capacitat d’internacionalització. Així mateix, s’avaluarà la viabilitat i la previsió economicofinancera de l’empresa i el seu impacte social, segons la seva contribució als ODS.
• En la fase nacional, a més dels criteris anteriors, es realitzarà una avaluació del model d’impacte social, de negoci i mediambiental integrat en l’empresa.

Procés de selecció

Per a seleccionar a les empreses que podran optar als reconeixements Top101 Spain Up Nation, els Comitès Regionals que nomenaran les Agències de Desenvolupament Regional de cada comunitat o ciutat autònoma realitzaran una valoració inicial en la qual seleccionaran a vuit empreses cadascun. D’aquí sortiran un total de 152 empreses seleccionades, que passaran a la fase nacional.

En la fase nacional, les 152 empreses seleccionades seran novament avaluades per un Comitè Nacional. Les quatre empreses que obtinguin major puntuació de cada comunitat/ciutat autònoma passaran directament al reconeixement TOP101 Spain Up Nation, és a dir, un màxim de 76 empreses.

Les restants, fins a conformar el TOP101 Spain Up Nation, seran seleccionades en funció de les millors puntuacions obtingudes en el rànquing d’impacte, amb independència del territori en el qual es trobin cadascuna d’elles.

Gala final

La Conselleria d’Universitat, Recerca i Innovació, a través d’Andalusia Emprèn, serà l’encarregada d’organitzar la gala final de la primera edició d’aquests reconeixements, que se celebrarà el pròxim 4 de novembre a la ciutat de Còrdova. En ella es coneixeran les 19 empreses seleccionades (una per comunitat/ciutat autònoma), que seran triades per un jurat expert i es convertiran en ambaixadores de la marca Spain Up Nation, una de les mesures prioritàries de l’Estratègia Espanya Nació Emprenedora.

A més, les empreses Top101 que aconsegueixin arribar a la final obtindran com a reconeixement un Segell Top101 Spain Up Nation a les empreses més innovadores i amb impacte en l’ecosistema emprenedor d’Espanya, una agenda de networking i sessions B2B amb inversors i inversores, formació a mesura per a l’empresa, entrenament pitch deck (entrenaments per a sessions expresses). Al costat d’això, es beneficiaran de l’aprovació directa del grau d’innovació de la certificació de startups, mitjançant l’acreditació del reconeixement.

Per part seva, les 19 empreses que resultin ambaixadores territorials Spain Up Nation gaudiran, a més, de la participació en esdeveniments de referència promoguts per ENISA i d’accions de comunicació específiques per a incrementar la seva visibilitat.

Entrada similar