| | | | | |

Nova subvenció de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per a la consolidació d’autònoms

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions per a la consolidació i el creixement sostenible de l’ocupació autònoma a les Illes Balears per als anys 2024, 2025, 2026 i 2027.

L’objectiu és reforçar el teixit empresarial de les Illes mitjançant el suport econòmic per finançar estratègies dels autònoms perquè puguin consolidar el seu negoci en la realitat actual.

Aquesta convocatòria d’ajuts s’estructura en quatre programes:

  • Programa I. Innovació i Digitalització: Inclou l’adaptació constant, la innovació en productes i serveis i la integració de tecnologies digitals.
  • Programa II. Gestió Estratègica i Financera: Engloba la planificació estratègica, la gestió financera eficient i la comprensió del mercat.
  • Programa III. Sostenibilitat i Responsabilitat Social: Abasta pràctiques sostenibles i un enfocament en la responsabilitat social empresarial.
  • Programa IV. Inversions per a la millora de la competitivitat: Inclou la inversió en equip de treball i la reforma del lloc de feina.

Seran beneficiaris de la convocatòria de 2024 els que varen ser noves persones treballadores autònomes, donats d’alta entre el període 1/01/2020 i 31/12/2020.

Els ajuts per a la consolidació s’abonaran mitjançant quatre convocatòries de subvencions d’un milió d’euros cada una, amb un import màxim de 3.000 euros per beneficiari.

La despesa subvencionable per a l’any 2024, s’haurà d’haver realitzat entre 1/01/2023 i el 31/12/2023.

El termini de presentació de les sol·licituds d’aquesta primera convocatòria comença el dia 5/07/2024 i acaba el 30/09/2024. Les concessions dels ajuts es resoldran per ordre rigorós d’entrada en el registre de la Comunitat Autònoma. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica o presencial.

Més informació

Convocatòria BOIB

Accés al tràmit

Entrada similar