| | | |

Nova guia sobre emprenedoria col·lectiva de Mercat Social

Mercat Social ha presentat la guia didàctica “Emprenedoria Col·lectiva” que intenta respondre la pregunta de per què i com triar economia social i solidària per als projectes empresarials.

Aquesta guia ha estat elaborada de forma col·lectiva pel personal tècnic de la UCTAIB, de Mercat Social i de la microcooperativa Bauma, i s’ha editat en el marc del projecte ESS Local que desenvolupa Mercat Social amb el suport del Consell de Mallorca per promoure l’economia social i solidària local i que té en el foment de la formació un dels seus eixos d’actuació.

Està especialment pensada per persones que intervenen en el procés de suport a projectes d’emprenedoria: agents d’orientació i desenvolupament local (AODL); gestories, col·legis professionals, personal docent de formació professional i universitària, administracions locals, entitats i projectes que desitgin posar en marxa un procés d’emprenedoria col·lectiva, etc.

El seu objectiu és donar a conèixer les fórmules d’emprenedoria col·lectiva, especialment les cooperatives i associacions, per acompanyar l’inici d’una activitat econòmica d’acord amb els principis de l’economia social i solidària i del desenvolupament local. Al llarg de les seves pàgines s’aprofundeix en els fonaments teòrics i conceptuals sobre els quals es sustenten les entitats de l’economia social i solidària, es faciliten eines concretes per a la posada en marxa, el creixement i la gestió d’una cooperativa o entitat; i finalment es presenten elements clau per a la viabilitat i la sostenibilitat dels projectes.

En aquesta part final es posa l’èmfasi en el procés col·lectiu que va des de la idea inicial al seu sosteniment en el temps, tenint en compte tant els aspectes econòmics (viabilitat i liquiditat) com de l’equip (competències, cures i gestió de conflictes) i de l’entorn (sostenibilitat social i ambiental, participació en xarxes i intercooperació).

Descarrega’t la guia: https://mercatsocial.org/noticies/guia-emprenedoria-colectiva/

Entrada similar