| | | |

Ajuts per a despeses de cotització de dones i persones menors de 35 anys que iniciïn l’activitat empresarial

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb l’objectiu de promoure l’ocupació autònoma entre les dones i els joves, aprova la convocatòria d’ajudes per compensar les despeses de cotització dels sis primers mesos de 2023, amb una quantia màxima de 480€ per persona.

Els beneficiaris hauran d’acreditar que gaudeixen del dret a l’aplicació de la quota reduïda de cotització a la Seguretat Social (Tarifa Plana), a més d’haver estat persones desocupades i inscrites en l’oficina corresponent del Servei Públic d’Ocupació, almenys des del dia abans de l’alta en el Règim Especial de Treball Autònom (RETA).

Termini per presentar les sol·licituds, del 3 a 31 de juliol 2023 o fins que s’esgoti el crèdit.

Resolució de la convocatòria publicada

Més informació

Entrada similar