| | | |

El cicle “Novembre IA” descobreix les aplicacions de la intel·ligència artificial a les empreses

Descobrir les aplicacions de la intel·ligència artificial a les empreses i les seves implicacions ètiques seran les temàtiques que protagonitzaran el cicle “Novembre IA”, organitzat per l’Institut d’Innovació Empresarial de la Illes Balears, ens dependent de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, i la Fundació Bit, entitat dependent de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

Durant aquest mes, s’han programat una sèrie de trobades amb l’objectiu de donar a conèixer a les empreses com aprofitar els avantatges de la intel·ligència artificial per millorar els processos productius. S’ha de tenir en compte que, segons dades de 2021 de l’Institut Nacional d’Estadística, un 5,2 de les empreses de Balears utilitzen la IA. D’aquestes, la indústria és el sector que més l’aplica, seguida del de serveis i construcció. Pel que fa a la IA més usada, un 42% compten amb tecnologia IA d’automatització de fluxos de treball o ajuda en la presa de decisions; un 39% de les empreses utilitzen la IA per a l’anàlisi de dades; i un 38% d’anàlisi del llenguatge escrit.

Totes les jornades previstes són presencials i necessiten d’inscripció prèvia:

“Intel·ligència artificial al servei de les pimes”, organitzada per la Fundació Bit
3 de novembre – 10.00 h – Auditori Parc Bit

“Intel·ligència artificial i ètica a l’empresa”, organitzada per l’IDI i Eticentre
23 de novembre – 16.30 h – Auditori Centre Bit Raiguer

“Intel·ligència artificial per a les empreses de serveis”, organitzada per l’IDI
27 i 28 de novembre – 16.00 h – Sala de premsa de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

“Intel·ligència artificial per a les empreses industrials”, organitzada per l’IDI
29 de novembre i 1 de desembre – 16.00 h – Sala de premsa de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

Més informació a fundaciobit.org i a idi.es.

Entrada similar