|

La Cambra de Comerç de Menorca posa en marxa un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

La Cambra de Comerç de Menorca ha posat en marxa el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) en el qual es poden iniciar els tràmits de constitució d’una empresa com l’alta com a empresari individual (autònom). És un servei gratuït per a tots els emprenedors.

La Cambra de Comerç forma part de la xarxa PAE i el procés es realitza de manera telemàtica a través de la plataforma del sistema CIRCE del Ministeri d’Indústria i inclou els tràmits bàsics:

• Declaració censal en Hisenda

• Alta de l’IAE

• Alta en la Seguretat Social

Per a sol·licitar informació a administracion@camaramenorca.com

Més informació

Entrada similar