| | | |

Convocatòria d’ajudes destinades a la Digitalització d’empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats) dins del Programa Kit Digital

Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d’autoocupació compreses en el citat Segment I, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

Les ajudes d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció de una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Accelera pime.

BENEFICIARIS:

  • Les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal del qual estigui situat en territori espanyol.
  • S’estableixen segments de beneficiaris següents segons el nombre d’empleats i la categoria d’empresa, que inclou les persones en situació d’autoocupació:

              – Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.
              – Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.
              – Segment III: Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.

QUANTIA:

  • Segment I. Petites empreses entre 10 menys de 50 empleats. 12.000 euros.
  • Segment II. Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats. 6.000 euros.
  • Segment III. Petites empreses o microempreses entre 0 i menys de 3 empleats. 2.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà de sis (6) mesos, computant-se des del 15 de març de 2022 a les 11.00 hores fins a el 15 de setembre de 2022 a les 11.00 hores. El termini s’amplia al dia 31 de desembre de 2024

Aquesta Convocatòria només va destinada al Segment I

Convocatòria BOE

Més informació

Per a accedir a més informació i rebre assessorament es podrà contactar amb l’Oficina AceleraPyme de la Cambra de Comerç de Mallorca, presencialment amb cita prèvia, telefònicament en el 971 71 01 88  o escrivint un mail a 

Para acceder a más información y recibir asesoramiento se podrá contactar con la Oficina AceleraPyme de la Cámara de Comercio de Mallorca, presencialmente con cita previa, telefónicamente en el 971 71 01 88  o escribiendo un mail a mmestre@cambramallorca.com

Entrada similar