Ajuntament de Sant Josep
de Sa Talaia

Maria Nieves Jimenez
871 036 151 o 871 800 792
empren@santjosep.org
Carrer Pere Escanellas, 9
07830 Sant Josep
www.adlsantjosep.com
*Compta amb un Punt Pae propi per donar d’alta a autònoms.
Horari d’atenció 13 a 15 hores. 673 882 068