Ajuntament de Puigpunyent

Mancomunitat de Tramuntana
Leonor Font Balduque
971 614 455 / 687 807 815
aodl@mancomunitatdetramuntana.cat
Carrer Travessia, 37
07194 Puigpuyent
Dies d’atenció: dijous i divendres de 8.00 a 15.00 h.