Ajuntament de Marratxí

Maria Luisa Serra Darder
Eva Maria Martinez de la Poza
Victoria Amer Amer
desenvolupamentlocal@marratxi.es
971 794 854 / 971 601 448
Centre de Formació Balanguera
Carrer Balanguera, s/n Sa Cabana
07141 Marratxí
www.marratxi.es