Ajudes per a foment de l’emprenedoria de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per al foment de l’emprenedoria de joves de més de 16 anys i menors de trenta anys, amb la finalitat que les persones joves que no tinguin cap ocupació laboral ni es trobin estudiant o realitzant algun cicle formatiu reglat, inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil puguin iniciar un projecte emprenedor i generar autoocupació.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris i beneficiàries d’aquesta convocatòria els joves de més de setze anys i menors de trenta, que compleixin amb els requisits recollits en la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, per a beneficiar-se d’una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb residència a Espanya.

Les activitats objecte d’ajuda seran l’inici de l’activitat emprenedora i les despeses necessàries per al desenvolupament d’aquesta, durant el període subvencionable.

Presentació de sol·licituds:  del 2 de març fins al 31 de març de 2022.

La formalització i presentació de les sol·licituds i la documentació es realitzarà per via telemàtica emplenant el formulari de sol·licitud publicat en la web de la Fundació EOI.

Més informació

Extracte BOE

Entrada similar